Poľskí novinári navštívili historické hotely v rámci nadviazanej spolupráce s V4

Title image
5 dní, kedy sa historické hotely odprezentovali našim susedom v celej svojej kráse...

Tlačová správa: 


Združenie  "Poľské gotické hrady" ("Polish Gothic Castles"spolu so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky - Slovenskom, Českou republikou a Maďarskom sa dohodli na spoločnom postupe v oblasti: regionálny rozvoj, životné prostredie a turizmus. Dohoda znela, že sa tieto krajiny budú usilovať o trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na na miestnej a regionálnej úrovni spojením medzinárodných odborných znalostí a zdieľaného know-how.


A práve v rámci Višehradského fondu a projektu "Explore hidden treasures of tourist and travel pearls’ co-financed from Visegrad Fund" (voľný preklad: Skúmaj skryté poklady turistických a cestovateľských perál)  ku koncu mesiaca marec 2023 navštívili poľskí novinári viacero našich členov.


Dôvodom je, že turistické ponuky medzi obyvateľmi krajín V4 sú pomerne málo známe a to preto, že sa sústreďujeme každý na svoje vlastné aktivity na svoju vlastnú oblasť, nie na cezhraničnú oblasť. A to chce projekt a participácia asociácie Historického Hotely Slovenska v ňom - zmeniť.


Projekt napĺňa potreby moderných turistov, ktorí hľadajú miesta na oddych. Podmienky: prírodné prostredie, vysoká úroveň hygieny vo vlastnej krajine alebo v krajine svojho najbližšieho suseda s garanciou rýchleho návratu domov v prípade núdze. Ste zvedaví, ako prebiehala táto vzácna návšteva a kto nás poctil svojou návštevou (na fotografii zľava doprava)?

 

* Dorota Olendzka - Magazyn Świat Podróże Kultura, www.magazynswiat.pl, vydavateľ, novinár, fotograf

* Tomasz Olendzki - Magazyn Świat Podróże Kultura, www.magazynswiat.pl - grafik, fotograf a  vodič:)

* Anna Záborská - www.krajoznawcy.info.pl, www.globtroter.pl - novinárka, redaktorka, fotografka


A my sme zmapovali trasu poľských novinárov pre Vás: 


24.03.2023 day 1 – arrival to Slovakia from Poland

overnight: Hotel Hviezdoslav Kezmarok, Hlavné námestie 95, 060 01 Kežmarok